Onze Diensten

Maak gebruik van alle functionaliteiten van
Dutch Accountancy & Admin Services

Compliance

Dutch Accountancy & Admin Services biedt ondersteuning bij het deponeren van uw jaarrekening, uw belastingaangiften en salaris- of bedrijfsadministratie. Het doel van Dutch Admin Services is de belastingdruk te beperken, dubbele belasting te vermijden en fiscale geschillen, waar mogelijk, te voorkomen.

De dienstverlening van Dutch Accountancy & Admin Services kan grofweg worden onderverdeeld in samenstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften, salarisadministraties en bedrijfsadministraties.

 

Samenstellen van jaarrekeningen

Dutch Accountancy & Admin Services stelt u als ondernemer in staat te voldoen aan de verplichting tot het opmaken van de jaarrekening als er sprake is van BV, NV, Stichting, Vereniging of Coöperatie. Wij stellen voor u de jaarrekening samen. Daarnaast verzorgen wij de notulen en de deponering (indien van toepassing).

Indien er sprake van een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap onder firma en een eenmanszaak stellen wij ook de jaarrekening samen (indien gewenst).

Aangiften

In een aantal gevallen vormt het verzorgen van fiscale aangiften de kroon op het fiscale advieswerk, in andere gevallen is het een logisch onderdeel van het verzorgen van de bedrijfsadministratie. In ieder geval kan Dutch Accountancy Admin Services haar relaties assisteren bij het opstellen en (elektronisch) indienen van de volgende aangiften:

 • Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief immigratie- en emigratieaangiften
 • Aangiften vennootschapsbelasting
 • Aangiften dividendbelasting
 • Aangiften loonbelasting
 • Aangiften omzetbelasting
 • Aangiften ter zake van het recht van successie en het recht van schenking

 

Salarisadministraties / HR Advies

De salarisadministraties en HR Advies wordt uitgevoerd door onze samenwerkende partner Dutch HR Services B.V. Klik hier voor meer informatie.

 

Bedrijfsadministraties

Een andere vorm van administratieve dienstverlening van Dutch Accountancy & Admin Services bestaat uit het opzetten en verzorgen van bedrijfsadministraties. Hierbij kan worden gedacht aan het verzorgen van de boekhouding en de noodzakelijke en vereiste rapportages in de meest ruime zin van het woord. De activiteiten van Dutch Accountancy & Admin Services op dit gebied omvatten onder meer:

 • Het invoeren en verwerken van de inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankmutaties, kasmutaties, enzovoort.
 • Het verwerken van deze onderliggende gegevens tot een balans en winst- en verliesrekening.
 • Advisering
 • Dutch Accountancy & Admin Services adviseert klanten over alle fiscale (sub-)aspecten. De belastingadviseurs van Dutch Accountancy & Admin Services analyseren, gebruiken en combineren de mogelijkheden die de nationale en internationale fiscale wetgeving biedt.
 • De fiscale advisering van Dutch Accountancy & Admin Services kan grofweg worden onderverdeeld in persoonlijk, bedrijfsmatig en internationaal.

 

Persoonlijk belastingadvies

Advisering en planning namens (meerderheids-)aandeelhouders, bestuurders, werknemers en expats op het gebied van de loonbelasting, inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrecht (gerelateerd aan bijvoorbeeld vermogensplanning), primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, salary split, personeelsopties en pensioenregelingen en de 30%-regeling.

 

Advies op vennootschapsrechtelijk gebied

Dutch Accountancy & Admin Services adviseert klanten over de fiscale aspecten en gevolgen van de vennootschapsrechtelijk en operationele structuren en activiteiten, wederzijdse transacties tussen bedrijven en financieringscondities en arbeidsvoorwaarden, zoals personeelsopties en pensioenregelingen.

 

Internationaal fiscaal advies

Advisering en planning op het gebied van het nationaal en internationaal belastingrecht en EU-wetgeving betreffende grensoverschrijdende zakelijke en operationele structuren en activiteiten, rechtsvormen (partnerships en joint ventures), financiering en transfer pricing.